Oppvekstportalen - søknad om plass i barnehage og SFO


Innlogging skjer med ID-porten. Les mer om ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides) her:

Informasjon om ID-porten
Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke brukernavn og passord. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Tilbud om plass
For å svare på tilbud må du være innlogget.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.